สัปดาห์วิชาการคณะมนุษยศาสตอร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

 

IMG_3544 IMG_3541 IMG_3536 IMG_3533 IMG_3514 IMG_3504 IMG_3487 IMG_3446 IMG_3476IMG_3429